Om föreningen

SAMVERKAN

Bostadsrätten är speciell. Vi delar vårt hus och gemensamma ytor med våra grannar som i ett hyreshus, men vi äger vårt boende som i ett eget hus. Detta innebär att man har större frihet och möjlighet att påverka sitt boende än när man bor i en hyresrättslägenhet. Men det betyder också att man måste visa större hänsyn till sina grannar än när man bor i ett eget hus.

Med friheten och möjligheten att påverka följer alltid ett ansvar att följa de ”spelregler” som vi tillsammans har satt upp för att föreningen ska fungera och för att alla ska trivas.

Är föreningen välskött och alla medlemmar nöjda, så ökar dessutom värdet på våra lägenheter.

ATT BO I BOSTADSRÄTT

HSB Brf Järnbrott är en av ca 4 100 HSB-föreningar med runt 674 000 medlemmar i Sverige. Det visar att många tycker att det här är ett bra sätt att bo på. Föreningarna ägs och drivs av medlemmarna enligt principen ”en medlem - en röst”.

Som medlem i en bostadsrättsförening äger du formellt sett inte din lägenhet, utan en andel i föreningen. Därför gäller speciella regler t.ex. vad gäller ansvar och rättigheter jämfört med att äga en fastighet eller hyra en lägenhet.

Läs mer om HSB i Sverige här.