Fixardagar

VI FIXAR TILLSAMMANS

För att minska våra kostnader för trädgårdsarbete anordnar föreningen varje år några ”fixardagar”, då vi tillsammans planterar blommor och buskar, rensar och ansar, gräver och klipper samt gör det snyggt i vårt område. Vanligtvis har vi en fixardag på våren och en på hösten.

Fixardagarna är också till för att vi ska lära känna varandra lite bättre. Deltagande i fixardagarna är frivilligt, men mycket uppskattat av alla som njuter av våra vackra trädgårdar.

Containrar

I anslutning till fixardagarna beställer föreningen vanligtvis två containrar där vi samlar allt skräp och avfall. Som medlem i föreningen får du också utnyttja dessa containrar för att göra dig av med skräp. Här får du dock endast kasta brännbart avfall och metall – ej avfall som klassas som miljöfarligt!