Information

INFORMATION

Förutom denna webbplats, har vår förening ytterligare några kanaler för information till föreningens medlemmar.

Anslagstavlor

På väggen innanför ytterdörrarna i varje uppgång sitter en anslagstavla där föreningen sätter upp information och meddelanden som rör alla medlemmar. När det gäller information som måste ut till medlemmarna snabbt, utnyttjar föreningen ofta dessa anslagstavlor. Anlagstavlorna får inte användas för privata syften eller för budskap från företag.

Flöjtbladet

Flöjtbladet heter föreningens nyhetsblad som delas ut till samtliga medlemmar vid behov. Här informerar föreningen om sådant som är aktuellt och intressant för alla medlemmar. De senaste åren har Flöjtbladet utkommit med två nummer per år. Du kan ladda ned det senaste numret av Flöjtbladet här.

Medlemsmöten

Två gånger per år anordnar föreningen ett öppet medlemsmöte för alla medlemmar i föreningen. Syftet med ett medlemsmöte är att ge alla i föreningen möjlighet att diskutera en eller flera frågor, men också att ge styrelsen och enskilda medlemmar möjlighet att informera. Till skillnad från en föreningsstämma är ett medlemsmöte inte beslutande i någon fråga. Däremot kan ett medlemsmöte t.ex. resultera i en begäran till styrelsen att utlysa en extra stämma om en medlem eller en grupp av medlemmar anser att detta behövs.

Föreningsexpeditionen

Föreningens expedition ligger i källarplanet på Flöjtgatan 11 med ingång till höger om entrédörren till Flöjtgatan 11.

Expeditionen är öppen första onsdagen i varje månad (utom juli) kl. 18.00 - 19.00.

För att komma i kontakt med föreningen kan du skicka e-post till hsbbrfjarnbrott@gmail.com. Det går också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda till vänster om källarentrén vid Flöjtgatan 11.