För medlemmar

TILLSAMMANS

En bostadsrättförening är ett bra exempel på praktisk demokrati. Här finns ingen ”hyresvärd” som bestämmer i små och stora frågor. Det är alltid vi tillsammans som bestämmer vad föreningen ska göra och vara. Styrelsen, som består av medlemmar i föreningen och en representant från HSB, är vald av medlemmarna för att sköta föreningens löpande verksamhet.

Som medlem har du alltid möjlighet att påverka. Det gör du t.ex. genom att delta på föreningens stämmor, genom att lämna förslag till förbättringar och förändringar eller genom att engagera dig i styrelsen eller i de arbetsgrupper som vi har. Och genom att delta i medlemsmöten och andra aktiviteter håller du dig informerad och engagerad.

Vi som bor i HSB Brf Järnbrott vill alla ha ett trivsamt boende och med det följer både ansvar och förväntningar. Alla har vi olika referensramar och toleransnivå för störningar i vår närmiljö, något som vi måste respektera för att värna vår omgivning och människors välmående. Fundera gärna över vad det innebär för dig att bo i just vår bostadsrättsförening och vad du kan göra för att du själv och dina grannar ska trivas.