Om föreningen

HUNDAR, KATTER OCH ANDRA DJUR

Medlemmar som är ägare till katter och hundar är ansvariga för att deras husdjur inte stör eller förorenar i sandlådor och på gångvägar och grönytor. Hundar som rör sig i föreningens område ska vara kopplade. Utöver detta gäller för hussar och mattar till alla husdjur att visa hänsyn till övriga medlemmar i föreningen så att djuren inte stör eller är en källa till irritation.Föreningsexpedition: Flöjtgatan 11, 421 39  Västra Frölunda | Expeditionstid: onsdagar ojämna veckor kl 18-19 | E-post: hsbbrfjarnbrott@gmail.com