Andrahandsuthyrning

ANDRAHANDSUTHYRNING

Önskar du hyra ut din bostadsrättslägenhet vid t.ex. studier eller arbete på annan ort? Fyll då i blankett för ansökan nedan, signera och skicka till föreningens förvaltare Bredablick via mejl (info@bblick.se) eller post (Box 24016, 400 22 Göteborg).

Ansökan om uthyrning i andra hand Brf Järnbrott

Vid andrahandsuthyrning utgår en extra avgift om 5% av ett prisbasbelopp per år.

Vad gäller angående andrahandsupplåtelse eller andrahandsuthyrning?

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du som är medlem i föreningen använder din bostadsrättslägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten för att det ska räknas som andrahandsupplåtelse.

Du måste ha styrelsens tillstånd för att få hyra ut eller upplåta din lägenhet i andra hand. Ansökan ska göras skriftligt på blankett enligt ovan. Om styrelsen avslår din ansökan kan du ansöka om godkännande av uthyrningen hos hyresnämnden.

För att få styrelsens tillstånd ska du ha tillräckliga skäl, till exempel på grund av arbete eller studier på annan ort, sjukdom eller ålder. Föreningen kan vägra tillstånd om man har anledning att tro att den som ska bo i lägenheten inte är acceptabel som person. Din hyresgästs betalningförmåga prövas inte, eftersom det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för betalning av månadsavgifterna. Du ansvarar också för att din hyresgäst följer föreningens trivselregler. Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs ett nytt tillstånd.

Du kan få tillstånd för maximalt två ettårsperioder. Har du tillräckliga skäl kommer föreningen att godkänna din ansökan om tillstånd, men generellt får du hyra ut din lägenhet i maximalt 2 perioder om vardera 1 år, med ett nytt godkännande av styrelsen före varje period.

Om du hyr eller lånar ut din lägenhet utan styrelsens tillstånd riskerar du att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Den som hyr din lägenhet blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Det innebär att bestämmelserna i hyreslagen gäller. Det är därför bra att du har ett skriftligt hyresavtal där villkoren klart anges.