Om föreningen

ATT BO I HSB Brf Järnbrott

HSB Brf Järnbrott i Göteborg är en av ca 4 100 HSB-föreningar med runt 674 000 medlemmar i Sverige. Det visar att många tycker att det här är ett bra sätt att bo på. Föreningarna ägs och drivs av medlemmarna enligt principen ”en medlem - en röst”.

I tillägg förvaltas HSB Brf Järnbrotts fastigheter och ekonomi av Bredablick Förvaltning. 

Att bo i bostadsrätt innebär att man ingår i en gemenskap av människor med ett gemensamt intresse för sitt boende. Husen ägs och förvaltas gemensamt och tillsammans kan alla bidra till att göra boendet trivsamt.

Bostadsrätten är speciell. En vanlig missuppfattning är att man ”köper en lägenhet”. I vardagligt tal kan man säga så, men i juridisk mening är det fel. Det man köper är inte själva lägenheten, utan ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Man köper in sig i bostadsrätts­föreningen och blir därmed delägare i en ekonomisk förening. Samtidigt följer också rätten att bo i lägenheten. Det är det som är själva innebörden i ordet bostadsrätt.

Man delar sitt hus och gemensamma ytor med sina grannar som i en hyresrätt, men man har större frihet och möjlighet att påverka sitt boende. Det betyder också att man måste visa större hänsyn till sina grannar än om man skulle bo i ett eget hus. Med möjligheten att påverka följer ett ansvar att följa de spelregler som har utarbetats för att föreningen ska fungera och för att alla boende ska trivas så bra som möjligt. Om föreningen är välskött och alla medlemmar nöjda ökar dessutom värdet på lägenheterna.