Fixardagar

FIXARDAGAR

För att minska våra kostnader för trädgårdsskötsel och underhåll av utemiljön anordnar föreningen några gånger per år fixardagar, då vi tillsammans hjälps åt med allmänna trädgårdsgöromål och annat som behöver fixas för att göra det snyggt i vårt område. Vanligtvis har vi en fixardag på våren och en på hösten.

Fixardagarna är också till för att vi ska lära känna varandra lite bättre. Deltagande på fixardagar är frivilligt, men mycket uppskattat av alla som njuter av våra fina omgivningar.

Containrar

I anslutning till fixardagarna beställer föreningen vanligtvis två containrar där vi samlar allt skräp och avfall. Som medlem i föreningen får du också utnyttja dessa containrar för att göra dig av med sådant du inte längre behöver. Här får dock endast brännbart avfall och metall kastas, absolut inte elektronik och annat avfall som kan klassas som miljöfarligt.