Brandsäkerhet

BRANDSÄKERHET

Föreningen tillämpar systematiskt brandskyddsarbete (s.k. SBA). Brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar finns i våra trappuppgångar och källargångar och kontrolleras regelbundet.

För din egen och andras säkerhet och skydd mot brand bör du installera minst en men gärna flera brandvarnare i din lägenhet. Kontrollera att dina brandvarnare är laddade med färska batterier och monterade på rätt sätt. Det rekommenderas att byta batterierna i brandvarnare en gång om året. Utöver brandvarnare kan det också vara bra att ha tillgång till egen släckutrustning i lägenheten. 

Var försiktig med levande ljus! Levande ljus är vackert och stämningsfullt och något som de flesta av oss inte vill vara utan. Du kan bidra till ökad brandsäkerhet genom att aldrig lämna levande ljus obevakade. Om du lämnar rummet, så släck ljusen eller ta dem med dig!

Länkar till broschyrer från MSB:

Skydda dig och dina grannar mot brand

Skydda dig mot brand hemma