Dokument

DOKUMENT

Föreningens stadgar

Som de allra flesta andra föreningar har även vår förening stadgar som beskriver reglerna för hur föreningen ska skötas och t.ex. vilka skyldigheter och rättigheter vi som enskilda medlemmar har gentemot föreningen.

Vår förening tillämpar HSBs Normalstadgar från 2011, reviderad 2018.

HSB normalstadgar 2011 version 5 (2018)

Arbete pågår att anta HSBs nya normalstadgar från 2023.

Årsredovisningar

HSB Brf Järnbrott årsredovisning 2022/2023

HSB Brf Järnbrott årsredovisning 2021/2022