Historia

HISTORIA

HSB Bostadsrättsförening Järnbrott i Göteborg bildades 1953. Då var Västra Frölunda ett område i kraftig expansion. Utefter den nyanlagda Flöjtgatan lät HSB med hjälp av tre olika byggmästare bygga fem huskroppar med 26 uppgångar och 173 lägenheter. Den nya bostadsrättsföreningen fick namnet Järnbrott, trots att den ligger i Kaverös.

Två lokaler byggdes om till lägenheter år 2011, vilket gjorde att antalet lägenheter ökade till 175 st.

Genom åren har flera större renoveringar och investeringar gjorts, bl.a:

1985   nya fönster i samtliga lägenheter

1999   balkongrenovering

2006   omfattande stamrenovering då alla badrum byggdes om och elen byttes ut

2008   renovering och inhängnad av parkeringsdäck

2012   fasadrenovering

2022   omfattande dränering och upprustning av utemiljön