El (IMD)

EL (IMD)

Vår förening har sedan sommaren 2022 IMD (Inviduell Mätning och Debitering) för elförbrukningen. Det betyder att medlemmar i vår förening inte behöver teckna några egna elavtal för sin förbrukning av hushållsel utan det görs av föreningen. Den el som förbrukas i varje lägenhet debiteras sedan respektive medlem ihop med månadsavgifterna. Besparingen ligger i att vi bara har ett abonnemang i föreningen och därmed bara behöver betala en abonnemangsavgift (fast avgift för elnätet), samt att föreningen med större förbrukningsvolym har ett bättre förhandlingsläge vid tecknande av nytt fast elpris för elhandel.

För mätning av elförbrukning använder föreningen företaget EcoGuard. I deras webbportal Curves Insight kan varje medlem avläsa sin elförbrukning och kostnaden för denna. Varje lägenhet har en egen inloggning till webbportalen med objektnummer (användarnamn), lösenord och domän. Om du har glömt eller tappat din inloggning, kontakta styrelsen.

Till EcoGuard Curves Insight