Information

INFORMATION

Förutom den här webbplatsen, har vår förening ytterligare några kanaler för information till föreningens medlemmar.

Anslagstavlor

På väggen innanför ytterdörrarna i varje uppgång sitter en anslagstavla där föreningen sätter upp information och meddelanden som rör alla medlemmar. När det gäller information som måste ut till medlemmarna snabbt, utnyttjar föreningen ofta dessa anslagstavlor. 

Flöjtbladet

Flöjtbladet heter föreningens nyhetsblad som delas ut till samtliga medlemmar vid behov, normalt några gånger per år. Här informerar föreningen om sådant som är aktuellt och intressant för alla medlemmar. Du kan ladda ned de senaste numren här...

Flöjtbladet Mars 2024

Flöjtbladet September 2023

Flöjtbladet April 2023

Flöjtbladet December 2022

Medlemsmöten

Två gånger per år anordnar föreningen ett öppet medlemsmöte för alla medlemmar i föreningen. Syftet med ett medlemsmöte är att ge alla i föreningen möjlighet att diskutera en eller flera frågor, men också att ge styrelsen och enskilda medlemmar möjlighet att informera. Till skillnad från en föreningsstämma är ett medlemsmöte inte beslutande i någon fråga. Däremot kan ett medlemsmöte t.ex. resultera i en begäran till styrelsen att utlysa en extra stämma om en medlem eller en grupp av medlemmar anser att detta behövs.

Facebook-grupp

För medlemmar i föreningen har vi en Facebook-grupp